Projekty

Školy skupiny PRIGO jsou úspěšnými řešiteli desítek projektů financovaných z prostředků Evropské unie, regionálních i národních operačních programů, jednotlivých ministerstev ČR, územních samosprávných celků, ale také agentur podporujících vědu a výzkum. Řešíme české i mezinárodní projekty rozvojové spolupráce, vědecko-výzkumné projekty, investiční projekty, projekty na podporu inovací ve vzdělávání a řadu dalších.

PRIGO – vyšší odborná škola je aktuálně řešitelem rozvojového projektu financovaného z prostředků OP VVV pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016770. Tento projekt je zaměřen na kombinaci témat, jako jsou personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.