Veterinářství

PRIGO – vyšší odborná škola pro své studenty pro školní rok 2022/2023 připravila nový unikátní a žádaný obor v rámci regulovaného povolání – Veterinářství. Výuka bude probíhat v Olomouci v moderních učebnách. Naše škola prošla náročným procesem a získala Akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dále kladné stanovisko Komory veterinárních lékařů, Úřadu práce, Hospodářské komory ČR a veterinárních lékařů pro denní i kombinovanou formu. Absolvent obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Uvedený obor, jehož absolventi splňují požadavky zákona o veterinární péči není v současnosti nabízen na jiné vyšší odborné škole v České republice, kromě našich sesterských vyšších odborných škol PRIGO v Ostravě a v Plzni.

V současnosti je možné podávat řádné přihlášky ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. Získali jsme již novou akreditaci tohoto oboru regulovaného povolání, která byla také zapsána do školského rejstříku. Nic proto nebrání zahájit výuku nově od 1. září 2022. Těšíme se na vás.
V Olomouci se nyní můžete přihlásit ke studiu v denní formě. V kombinované formě nabízí studium oboru Veterinářství naše sesterská VOŠ v Ostravě.

Uplatnění absolventů
Vzdělávání veterinárních lékařů a veterinárních asistentů je úzce propojeno. Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních klinikách, ve veterinárních ordinacích či jiných zařízeních zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchranných stanicích, útulcích, farmách, ranči, terapeutických zařízeních). Dále je naším cílem připravit absolventy pro práci v oblasti státní veterinární kontroly či pro výzkumnou práci v oboru veterinářství. Naši absolventi se budou ve spolupráci s lékaři podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, terapeutické a neodkladné péči. Výuka studentů bude také probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných veterinárních lékařů s dlouhodobou praxí v oboru veterinářství. Na výuce se budou podílet veterinární lékaři působící na veterinárních klinikách a ve veterinárních ordinacích. Absolvent bude vykonávat regulované povolání  a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči. Po ukončení studia získá absolvent titul DiS.

Studenti VOŠ PRIGO budou během studia čerpat ze synergie v rámci skupiny škol PRIGO. Součástí výuky ve skupině PRIGO je také promyšlená forma mentoringu, která posunuje individuální přístup k výuce na vyšší úroveň. Blíže se o mentoringu dozvíte zde.

Skupina PRIGO umožňuje svým studentům také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobytyZahraniční spolupráce je jednou z našich priorit, a proto spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol po celém světě.

Deník PRÁVO – PRIGO nabízí studium veterinářství

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Veterinářství

Stanovisko uznávacího orgánu Komory veterinárních lékařů ČR
Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce
Stanovisko Krajské hospodářské komory

Školné*

Školné v denní formě vzdělávání je stanoveno na 5.900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (12 měsíčních splátek).

Jedná se o zvýhodněné a garantované školné, které se týká studentů, jež zahájí studium ve školním roce 2022/2023 a podají přihlášku od 1. července do 25. července 2022. Toto školné bude garantováno těmto studentům po celou dobu jejich studia (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, nebo se přihlásili v dřívějších termínech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu nebo podání přihlášky). Standardní školné mimo tuto zvýhodněnou akci pro všechny školy skupiny PRIGO je ve výši 9 900 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99 000 Kč v případě jednorázové splátky. Doplatek nad rámec zvýhodněného školného je hrazen ze stipendijního fondu.