Veterinářství

PRIGO – vyšší odborná škola pro své studenty pro školní rok 2022/2023 připravila nový unikátní a žádaný obor v rámci regulovaného povolání – Veterinářství. Výuka bude probíhat v Olomouci v moderních učebnách. Naše škola prošla náročným procesem a získala Akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dále kladné stanovisko Komory veterinárních lékařů, Úřadu práce, Hospodářské komory ČR a veterinárních lékařů pro denní i kombinovanou formu. Absolvent obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Uvedený obor, jehož absolventi splňují požadavky zákona o veterinární péči není v současnosti nabízen na jiné vyšší odborné škole v České republice, kromě našich sesterských vyšších odborných škol PRIGO v Ostravě a v Plzni.

V současnosti je možné podávat předběžné přihlášky ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. Ihned po rozhodnutí MŠMT o zápisu tohoto oboru do školského rejstříku, které očekáváme v průběhu ledna 2022, bude zprocesováno přijímací řízení a uchazeči budou písemně i telefonicky informováni. V letošním roce se poplatek za podání přihlášky u tohoto oboru nehradí.

Studenti VOŠ PRIGO budou během studia čerpat ze synergie v rámci skupiny škol PRIGO. Součástí výuky ve skupině PRIGO je také promyšlená forma mentoringu, která posunuje individuální přístup k výuce na vyšší úroveň. Blíže se o mentoringu dozvíte zde.

Skupina PRIGO umožňuje svým studentům také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobytyZahraniční spolupráce je jednou z našich priorit, a proto spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol po celém světě.

Uplatnění absolventů
Vzdělávání veterinárních lékařů a veterinárních asistentů je úzce propojeno. Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení, ať už na veterinárních klinikách, ve veterinárních ordinacích či jiných zařízeních zaměřených na chov a péči o zvířata (např. v záchranných stanicích, útulcích, farmách, ranči, terapeutických zařízeních). Dále je naším cílem připravit absolventy pro práci v oblasti státní veterinární kontroly či pro výzkumnou práci v oboru veterinářství. Naši absolventi se budou ve spolupráci s lékaři podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, terapeutické a neodkladné péči. Výuka studentů bude také probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných veterinárních lékařů s dlouhodobou praxí v oboru veterinářství. Na výuce se budou podílet veterinární lékaři působící na veterinárních klinikách a ve veterinárních ordinacích. Absolvent bude vykonávat regulované povolání  a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči. Po ukončení studia získá absolvent titul DiS.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Veterinářství

Stanovisko uznávacího orgánu Komory veterinárních lékařů ČR
Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce
Stanovisko Krajské hospodářské komory

Školné*

Školné v denní formě vzdělávání je stanoveno na 5.900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (12 měsíčních splátek).
Školné v kombinované formě vzdělávání je stanoveno na 14.900 Kč ročně, nebo 1.490 Kč měsíčně (12 měsíčních splátek).

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2022/2023 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)