Programová rada PRIGO

Hlavním koncepčním orgánem, který je garantem konstituce pravidel přístupu PriorityGO, je Programová rada PRIGO (PRP). Tato rada je poradním orgánem a působí při Strategické radě PRIGO. Je desetičlenná. Schází se zpravidla dvakrát ročně a umožňuje nezávislou evaluaci principů, na kterých jsou školy PRIGO postaveny. Externí členové Programové rady PRIGO jsou podle statutu jmenováni z řad uznávaných osobností decizní sféry, především z oblasti školství nebo sociální oblasti. Jedná se o osobnosti, jež budou svými životními postoji zárukou formulace principů PriorityGO v souladu s výzvami pro 21. století při respektování tradičních hodnot, na kterých je postaven náš civilizační okruh.

Výkonným řízením agendy PriorityGO je pověřena předsedkyně Programové rady PRIGO – Ing. Zdeňka Maralíková (zdenka.maralikova@prigo.cz).

Zápis z jednání PRP 10. 2. 2023

Členové Programové rady PRIGO
Interní členové Programové rady PRIGO

Ing. Zdeňka MARALÍKOVÁ
předsedkyně Programové rady PRIGO

prof. JUDr. Ing. Igor KOTLÁN, Ph.D. et Ph.D.
předseda Strategické rady PRIGO

JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
1. místopředseda Strategické rady PRIGO

doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.
místopředsedkyně Strategické rady PRIGO

Ing. Linda FOLTÝNOVÁ, DiS.
členka Strategické rady PRIGO

Externí členové Programové rady PRIGO

P. ICDr. Libor BOTEK, Th.D.
děkan Diecéze Ostrava, Ostravsko-opavské biskupství

Mgr. et Mgr. Lukáš CURYLO
náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj

Mgr. Bc. Pavla GOLASOWSKÁ, DiS.
poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

prof. Mgr. Jaroslav MILLER, M.A., Ph.D.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Zbyněk PRAŽÁK, Ph.D.
náměstek primátora Statutárního města Ostrava