Erasmus+

VOŠ PRIGO získala jako jedna z mála vyšších odborných škol u nás Listinu programu ERASMUS+ pro vysokoškolské vzdělávání. Naši studenti i pedagogové mají možnost se účastnit zahraničních studijních pobytů na partnerských vysokých školách nebo absolvovat stáže v zahraničních firmách. Vše pod patronací a s financováním pobytu prostřednictvím prostředků Evropské unie. Na VOŠ PRIGO se opačně účastní vysokoškolských stáží také zahraniční studenti a pedagogové.

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2021–2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. ERASMUS+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2021–2027. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu ERASMUS+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Listina VOŠ PRIGO programu ERASMUS+ pro vysokoškolské vzdělávání ke stažení zde.

Institucionální koordinátor programu Erasmus+

Anežka Liparová
e-mail: erasmus@olomouc.prigo.cz
tel.: +420 739 659 951

Erasmus+ STUDENTI

Prostřednictvím programu Erasmus+ můžete vyrazit na pracovní stáž na 2 až 12 měsíců. Stáž můžete absolvovat v kterékoli organizaci se sídlem v zemi účastnící se programu Erasmus+ (s výjimkou orgánů, institucí a agentur EU). Výběr je jen na Vás. Nevíte, kam byste na stáž vyrazili? Zde se můžete inspirovat: https://erasmusintern.org/.

Stáže je možné absolvovat také v některém z českých center. Jejich aktuální nabídku hledejte ZDE.

Díky stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+ budete umět lépe komunikovat, rozšíříte si jazykové a mezikulturní dovednosti a získáte také potřebné sociální dovednosti – a právě ty vysoce oceňují zaměstnavatelé. Zároveň si rozvinete podnikatelské myšlení.

Zaujala Vás tato nabídka?
Zašlete motivační dopis, jehož obsahem bude kromě Vaší osobní motivace také uvedena společnost, do které plánujete vycestovat a proč, a svůj životopis v anglickém jazyce na email erasmus@olomouc.prigo.cz.

Erasmus+ ZAMĚSTNANCI

Prostřednictvím programu Erasmus+ můžete vycestovat na školení na univerzitě, která je držitelem ECHE, nebo ve společnosti sídlící v některé z programových zemí. Je možné se zúčastnit také tzv. Staff Weeku. Jejich nabídka zde: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Vycestovat můžete na dva až deset dní.

Zaujala Vás nabídka? Jakmile bude vyhlášeno výběrové řízení, přihlaste se a kontaktujte erasmus@olomouc.prigo.cz.

Informace o programu Erasmus+ najdete na webu Domu zahraniční spolupráce:
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-zamestnance/.

Studenti i zaměstnanci mohou svůj výjezd konzultovat s institucionální koordinátorkou Mgr. Anežkou Liparovou e-mailem nebo osobně.