Přihláška ke studiu na PRIGO – vyšší odborné škole

Přihlaste se nyní ke studiu na školní rok 2023/2024 do oboru Veterinářství v denní nebo kombinované formě a do oboru Sociální práce v denní nebo kombinované formě. Do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bylo přijímací řízení pro letošní školní rok ukončeno z důvodu naplnění kapacity oboru. 

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 26. září 2023. Při zmeškání tohoto termínu se nebude již možno ke studiu přihlásit. Pro některé obory bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení, avšak pouze v případě nenaplnění kapacit.

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku se pak nehradí. Bližší informace naleznete v sekci školné.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 27. září 2023. Vyhlášení přijímacího řízení naleznete v sekci ke stažení.

Den otevřených dveří již proběhl. Individuální návštěvu si můžete domluvit na telefonním čísle +420 739 659 951 nebo e-mailu olomouc@prigo.cz. Pro další kontaktní údaje klikněte zde.