Přihláška ke studiu na PRIGO – vyšší odborné škole

Přihlaste se nyní ke studiu na školní rok 2024/2025 do oboru Veterinářství v denní nebo kombinované formě, do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní nebo kombinované formě a do oboru Sociální práce v denní nebo kombinované formě. 

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 30. dubna 2024.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 15. června 2024. Vyhlášení přijímacího řízení naleznete v sekci ke stažení.

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku
Administrativní poplatek za přijímací zkoušku činí 500 Kč. Administrativní poplatek je splatný do 30.4.2024 na účet č. 2131131181/8040 (variabilním symbolem je rodné číslo; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.).

Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem na olomouc@prigo.cz.

Den otevřených dveří již proběhl. Individuální návštěvu si můžete domluvit na telefonním čísle +420 739 659 951 nebo e-mailu olomouc@prigo.cz. Pro další kontaktní údaje klikněte zde.