Přihláška ke studiu na PRIGO – vyšší odborné škole

Přihlaste se ke studiu na školní rok 2022/2023. V případě přihlášky do 31. května 2022 garantujeme výrazně snížené školné!
Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31. 5. 2022.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 19. 6. 2022.

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku:

Administrativní poplatek za přihlášku činí 490 Kč. Administrativní poplatek je splatný do 31. 5. 2022 na účet č. 2131131181/8040 (variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.).

Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem na adresu olomouc@prigo.cz.

Den otevřených dveří již proběhl. Individuální návštěvu si můžete domluvit na telefonním čísle +420 739 659 951 nebo e-mailu olomouc@prigo.cz. Pro další kontaktní údaje klikněte zde.