Přihláška ke studiu na PRIGO – vyšší odborné škole

Přihlaste se ke studiu na školní rok 2021/2022.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 26. 10. 2021.

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku:

Administrativní poplatek za přihlášku do denní formy vzdělávání činí 490 Kč a je splatný do 26. 10. 2021 na účet č. 2131131181/8040 (variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče; do zprávy pro příjemce uveďte opět rodné číslo, účel platby: admin. poplatek, jméno. Příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, admin. poplatek, Novák Jan.). Administrativní poplatek za přihlášku do kombinované formy vzdělávání činí 0 Kč.

Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky poštou nebo e-mailem na adresu olomouc@prigo.cz.

Den otevřených dveří, který se měl uskutečnit dne 24. 4. 2021, byl bohužel s ohledem na současnou epidemickou situaci zrušen. V tento den nás však můžete kdykoliv kontaktovat na telefonním čísle +420 739 659 951 nebo e-mailu eliska.vokalova@prigo.cz, kde si můžete sjednat také individuální návštěvu školy. Pro další kontaktní údaje klikněte zde.