Praxe na PRIGO – vyšší odborné škole

Vyšší odborná škola PRIGO Ostrava, po maturitě

Vyšší odborné vzdělávání má jako profesní terciární vzdělávání jasný cíl – připravit absolventa, který bude schopen okamžitě nastoupit do praxe, začlenit se do týmu a na odpovídající nadprůměrné kvalifikační úrovni vykonávat svou profesi. Pro nás je tento úkol o to zodpovědnější, že připravujeme absolventy pro výkon zákonem regulovaných povolání, jako jsou sociální pracovník nebo učitel v mateřské škole. Abychom jej mohli naplnit, je proto nutné splnit několik základních předpokladů. Prvním z nich je poskytnout studentům takové pedagogy, kteří v praxi působí a jsou v ní úspěšní. U nás se proto nesetkáte s pedagogy, kteří – jak se často stává na vysokých školách – v praxi nikdy nepůsobili. Vždy se jedná o odborníky, kteří úspěšně vykonávají své profese a předávání zkušeností při výuce chápou spíše jako poslání a výzvu, nikoliv jako svůj hlavní zdroj příjmů. Přesto, nebo právě proto, zde nevyučují lidé pochybných kvalit. Na všech školách PRIGO je dosažené vzdělání a kvalifikace na absolutní špičce v ČR. Na naší VOŠ se tak setkáte i s docenty nebo profesory z vysokých škol, kteří však všichni prožili životní etapu, kdy se věnovali své vlastní praxi, a v akademickém světě se pohybují proto, že cítí potřebu věnovat se ve svém oboru také výzkumu a vzdělávání, kdy chtějí své zkušenosti předat mladší generaci.

Dalším předpokladem pro přípravu úspěšně uplatnitelných absolventů je praktická výuka ve škole. Kromě praxe samotné, na které je vyšší odborné vzdělávání postaveno, u nás studenti v rámci praktické přípravy absolvují přípravu na praxi v samotné výuce, která je realizována formou moderních a atraktivních vyučovacích metod. Kdo je připraven, není překvapen – tímto heslem se řídíme a v rámci výuky v bezpečí učebny studenty připravujeme na střet s realitou v praxi prostřednictvím simulací a řešení fiktivních případů na základě praktických zkušeností našich pedagogů. Naši studenti se tak nemusejí bát, že budou jen vhozeni do vody. Před tím je naučíme velmi dobře plavat.

Posledním pilířem praktické přípravy na výkon budoucího povolání je rozvoj klíčových kompetencí. Jedná se zejména o kompetence v oblasti komunikace a práce s lidmi, ale také v oblasti sebeprezentace a sebereflexe. Kromě předmětů, které jsou na tyto záležitosti přímo zaměřené, prostupuje rozvoj obecných kompetencí stejně jako rozvoj kritického myšlení našich studentů všemi předměty. Studenti se naučí prezentovat výsledky své práce, komunikovat s lidmi pomocí řeči těla, ve výuce cizích jazyků se seznámí se zvyklostmi při pracovním jednání v zahraničí, naučí se zvládat konflikty a zátěžové situace nebo svůj vlastní time management.