Sociální práce

Cílem studia v našem akreditovaném oboru Sociální práce je rozvoj kompetencí studentů pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních neziskových organizacích. Absolventi získají znalosti v oblasti teorie a metod sociální práce, nástrojů a cílů sociální politiky, ale zejména praktické dovednosti nutné pro práci s klientem a dalšími subjekty, stejně jako jazykové kompetence. Součástí studia je absolvování odborné praxe v rozsahu požadovaném Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, kterým se celé studium řídí. Tento standard vytváří Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která si klade za cíl zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. PRIGO – vyšší odborná škola, stejně jako její zřizovatel Vysoká škola PRIGO jsou členy této významné instituce.

Absolventům studia je udělen titul DiS. (diplomovaný specialista) a podle zákona o sociálních službách získají kvalifikaci pro výkon povolání sociálního pracovníka. Kvalifikační požadavky stanovené zákonem o sociálních službách se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních nebo ve věznicích a v azylových zařízeních.

Vzhledem k rozsahu odborné praxe jsou absolventi schopni rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. Praxe je realizována v partnerských zařízeních poskytujících sociální služby (církevních, soukromých i veřejných), na odborech sociálních věcí a v dalších institucích, kde je vykonávána sociální práce. Ve spolupráci s ostatními školami PRIGO mají naši studenti také možnost v rámci mentoringového systému BuddyGO pořádat pro vybrané cílové skupiny projektové dny a mimoškolní akce, kde nad rámec povinné praxe aplikují znalosti z výuky při reálných aktivitách.

Skupina PRIGO umožňuje svým studentům také zvyšování jazykových kompetencí a mezinárodní výměnné pobytyZahraniční spolupráce je jednou z našich priorit, a proto spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol po celém světě.

Studium probíhá v hlavní budově školy na ulici Blažejské nám. 9 v Olomouci. Studium bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce, které je rovněž kvalifikačním předpokladem pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách, nabízí také Vysoká škola PRIGO v Havířově. Uchazečům o studium na základě našich zkušeností a s ohledem na rozsah a způsob realizace odborné praxe na vyšší odborné škole absolvovat nejprve toto studium a poté pokračovat v bakalářském studiu na vysoké škole.

Informace o sociální práci si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Sociální práce

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí
Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce

Pokračujte ve studiu na vysoké škole a za dva roky získejte titul Bc. – navíc se slevou, nebo dokonce zcela zdarma

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na Vysoké škole PRIGO v Havířově v příslušném bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce. Po uznání částí studia absolvovaných na VOŠ je možné studium zvládnout již za dva roky a získat titul Bc. (bakalář). V prezenční formě je vysokoškolské studium pro naše absolventy zdarma. Studentům kombinované formy bakalářského studia pak bude v každém roce studia na Vysoké škole PRIGO při prokázání absolvování některé z vyšších odborných škol PRIGO poskytnuta sleva ve výši 10.000 Kč ze školného hrazeného za vysokoškolské studium.

Školné*

Školné v denní formě vzdělávání je stanoveno na 5.900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (12 měsíčních splátek).
Školné v kombinované formě vzdělávání je stanoveno na 14.900 Kč ročně, nebo 1.490 Kč měsíčně (12 měsíčních splátek).

Týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu).

Pro další informace navštivte stránku Přijímací řízení.