Mentoring na PRIGO – vyšší odborné škole

Jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech školách PRIGO, je osobní přístup. S ohledem na propojení škol skupiny PRIGO máme unikátní možnost nabídnout našim studentům zapojení do nového systému BuddyGo, který posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na novou úroveň. Cílený mentoring tohoto systému propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO, a rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snazší integraci mentorovaných.

Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci a pedagogové – pro nikoho není snadné se hned zapojit. My v PRIGO však bereme osobní přístup opravdu vážně a chceme našim novým studentům životní změnu co možná nejvíce usnadnit. Pro každého studenta naší vyšší odborné školy proto najdeme kamaráda Buddyho z vyššího ročníku. Buddy vás školou provede, dá tip na zajímavé školní akce a stane se vaším parťákem. Samota vás nikdy trápit nebude. Díky Buddymu budete tvořit úspěšný tým, který může třeba reprezentovat školu na různých akcích, ale i tým kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají. Nově nastupující studenti budou mít k dispozici Buddyho, nebo přesněji jejich tým, který je na e-mailu nebo Messengeru k dispozici 24 hodin denně a reaguje na všechny podněty k řešení.

Studenti PRIGO – vyšší odborné školy s ohledem na obor svého studia přirozeně působí také v roli mentorů. Studenti oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika individuálně mentorují školáčky Buddies z Mateřské školy PRIGO, kde je doprovázejí na akcích pořádaných školkou, dohlížejí na jejich hladkou integraci do školního prostředí a dbají o jejich individuální rozvoj. V rámci studia mimoškolní pedagogiky připravují studenti vyšší odborné školy mnoho projektově orientovaných činností pro žáky základních škol (nejen) skupiny PRIGO. Do všech těchto aktivit se přiměřeně zapojují také studentky a studenti oboru Sociální práce.

Na studenty PRIGO – vyšší odborné školy však také čekají zajímavé akce, na kterých získají zkušenosti od svých starších kolegů. Mohou si u nás například vyzkoušet vysokoškolskou přednášku na Vysoké škole PRIGO nebo přijímačky na vysokou školu nanečisto.

Na to, jak vypadá mentoring ve školách PRIGO, se můžete podívat zde.