Systém pro správu odborných praxí

Systém pro správu odborných praxí byl vytvořen v rámci projektu Inovace VOV v odborné oblasti humanitní, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011. Slouží zaměstnavatelům a studentům vyšších odborných škol pro zjednodušení procesu organizace odborných praxí ve skupinách oborů Filozofie, teologie, Právo, právní a veřejnosprávní činnost, Publicistika, knihovnictví a informatika a Umění a užité umění. Prostřednictvím tohoto systému mohou zaměstnavatelé nabízet možnosti odborné praxe studentům a zároveň poskytovat vyšším odborným školám zpětnou vazbu.