Inovace VOV v odborné oblasti humanitní

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011

Název: Inovace VOV v odborné oblasti humanitní

Anotace: Obecná vize projektu se dá charakterizovat jako dosažení širokého konsensu napříč všemi subjekty zainteresovanými na terciárním vzdělávání v ČR. Prostřednictvím otevřených debat a jednání chceme dosáhnout lepšího postavení VOŠ, které však bude všeobecně akceptováno. Inovace chceme provádět s maximálním možným zapojením cílové skupiny – pedagogů VOŠ – a s minimálním zapojením externích zpracovatelů. Budeme vycházet z předpokladu, že inovovat VOV mohou jen ti, kteří jej skutečně znají.

Výstupy projektu