Bezbariérovost škol

Číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002783

Název: Přátelské a dostupné prostředí pro všechny studenty VOŠ a JŠ SOKRATES

Anotace: Cílem projektu je splnění technických požadavků pro zabezpečení bezbariérového užívání hlavní budovy Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o., a tím zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání handicapovaným studentům na území sociálně vyloučené lokalitě. Očekávaným výsledkem je zvýšení dostupnosti školského zařízení, rozvoj klíčových kompetencí a v konečném důsledku růst kvality vzdělávání osob vymezených cílovými skupinami.