Obecně právní činnost

Obor Obecně právní činnost lze studovat v programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a absolvent bude vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou právní asistent, personalista a podobně. Má velice dobré systematické znalosti občanského, obchodního, finančního a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista).

Celé studium je přizpůsobeno nejmodernějším požadavkům praxe na osobnostní charakteristiky a dovednosti absolventa, na jeho samostatnost, připravenost pro týmovou práci a zároveň dostatečný stupeň jazykové vybavenosti. Spolupracujeme také s více jak 20 zahraničními školami a zajišťujeme zájemcům výměnné zahraniční pobyty. Bližší informace o zahraničních partnerech naleznete zde.

Praxe studentů a jejich uplatnění
Díky rozsahu praxe je absolvent schopen rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. V průběhu vzdělávání prochází studenti různorodou praxí tak, aby byli připraveni na požadavky daného typu pracovního zařazení. Studenti vykonávají praxi přímo na pracovištích našich partnerů, jakými jsou například společnosti Siemens, s.r.o., ČEZ, a.s., VÍTKOVICE STEEL, a.s., advokátní kanceláře, krajské či okresní soudy, obecní úřady a podobně. Studenti se mohou účastnit praxe také u našeho smluvního partnera v Německu – Berufsbildende Schule Magdeburg. Přímo ve škole pak mají studenti možnost zapojit se do fiktivní firmy, kde si mohou vyzkoušet vedení vlastní firmy, a to se všemi náležitostmi, které k tomu patří. O tom, že naši studenti patří opravdu k nejlepším, svědčí i fakt, že se každým rokem umísťují na prvních příčkách v celonárodní soutěži fiktivních firem.

Možnosti uplatnění absolventů jsou široké právě díky uceleným znalostem práva a ekonomie. Znalosti získané vzděláváním v tomto oboru jsou využitelné nejen napříč ekonomickým zaměřením firem, ale nabízí se také uplatnění ve státní sféře. Výběr z pracovních pozic: právní asistent v advokátní kanceláři, právní asistent v notářské kanceláři, právní asistent v exekuční kanceláři, specialista pohledávek, manažer lidských zdrojů, samostatný personalista, obchodní manažer, samostatný organizační pracovník, samostatný pracovník administrativy, samostatný hospodářsko-správní referent, samostatný obchodník s realitami, realitní makléř, zaměstnanec Policie ČR, městské policie a podobně.

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Obecně právní činnost od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Obecně právní činnost

Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce
Stanovisko České advokátní komory
Stanovisko Policejního prezídia
Stanovisko Katastrálního úřadu
Stanovisko Úřadu Mariánské Hory

Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. ročníku a vrácení školného

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v Havířově v oboru Veřejná ekonomika a správa s nástupem přímo do 2. ročníku (blíže zde). V každém roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazeného za vysokoškolské studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO.

Možnost pokračování studia na vysoké škole v manažerském profesním vzdělávání s 50% slevou školného

Po absolvování studia na VOŠ PRIGO nabízíme také možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v profesním manažerském vzdělávání, které je ekvivalentní magisterským studijním programům zahraničních vysokých škol v programech MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration) nebo LL.M. (Master of Laws). Po jejich absolvování pak i v manažerském vzdělávání doktorského typu DBA (Doctor of Business Administration). Absolventi VOŠ PRIGO mají nárok po prokázání úspěšného absolutoria na slevu ze školného za tyto programy ve výši 50 %. Zároveň dosažením úspěšného absolutoria splňují podmínku ukončeného bakalářského vzdělání nebo vzdělání diplomovaného specialisty nezbytnou pro podání přihlášky do těchto manažerských programů magisterského typu. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde.

Školné*

Denní studium po celou dobu studia ZDARMA

Kombinované studium 9 900 Kč ročně, nebo 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Seznam předmětů studijního oboru zde.

Harmonogram výuky ke stažení zde (změna vyhrazena).