Diplomovaná všeobecná sestra

VOŠ PRIGO je členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol. Pro své studenty pro školní rok 2020/2021 připravila nový perspektivní a žádaný obor v rámci regulovaného povolání Diplomovaná všeobecná sestra. Výuka bude probíhat v Havířově v moderních učebnách partnerské Vysoké školy PRIGO. Naše škola prošla náročným procesem a získala Akreditaci Ministerstva školství a doporučující stanovisko Ministerstva zdravotnictví pro denní i kombinovanou formu. Absolvent obdrží titul diplomovaný specialista (DiS.). Z MŠMT jsme obdrželi rozhodnutí o zápisu tohoto oboru do školského rejstříku a tím pádem již je možné podávat řádné přihlášky ve standardní on-line přihlašovací aplikaci. V letošním roce se poplatek za podání přihlášky u tohoto oboru nehradí. VOŠ PRIGO koncipuje obor Diplomovaná všeobecná sestra tak, aby studenti měli možnost maximálně využít svého talentu a nadání a stát se vyhledávanými profesionály v oboru. O tomto oboru na naší VOŠ se můžete dočíst také v Deníku PRÁVO.

Studenti Vyšší odborné školy PRIGO budou během studia čerpat ze synergie v rámci skupiny škol PRIGO. Součástí výuky ve skupině PRIGO je také promyšlená forma mentoringu, která posunuje individuální přístup k výuce na vyšší úroveň. Blíže se o mentoringu dozvíte zde.

Jazykové zkoušky
Znalost cizího jazyka vnímáme jako jednu ze základních praktických kompetencí našich studentů. Vzhledem k tomu, že VOŠ PRIGO je také školou s právem státní jazykové zkoušky, mohou studenti pod vedením zkušených jazykových lektorů získat během studia státem verifikovaný certifikát o vykonání jazykové zkoušky. Dostatečně jazykově vybavení studenti se pak mohou na základě dohodnuté spolupráce účastnit výměnných pobytů s partnerskými školami v zahraničí a získávat tak další zkušenosti v ošetřovatelských oborech. Blíže se o naší zahraniční spolupráci dozvíte zde.

Vzdělávání lékařů a nelékařského zdravotnického personálu je úzce propojeno. Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech typech zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální a komunitní péče. Naši absolventi se budou ve spolupráci s lékaři podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči. Výuka studentů bude probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékařů z dlouhodobou praxí v oboru péče o pacienty. Praxe bude probíhat ve více jak třiceti smluvních zařízeních. Po ukončení studia získá absolvent titul DiS.

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Diplomovaná všeobecná sestra od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ke stažení zde) i souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR
Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce Ostrava
Stanovisko Krajské hospodářské komory
Stanovisko České asociace sester
Stanovisko Městské nemocnice Ostrava
Stanovisko Nemocnice s poliklinikou Havířov

Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. ročníku a vrácení školného

Partnerská vysoká škola
Po absolvování studia na vyšší odborné škole a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v Havířově v oboru Sociální práce s nástupem přímo do 2. ročníku (blíže zde). V každém roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazeného za vysokoškolské studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO.

Možnost pokračování studia na vysoké škole v manažerském profesním vzdělávání s 50% slevou školného

Po absolvování studia na VOŠ PRIGO nabízíme také možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v profesním manažerském vzdělávání, které je ekvivalentní magisterským studijním programům zahraničních vysokých škol v programech MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration) nebo LL.M. (Master of Laws). Po jejich absolvování pak i v manažerském vzdělávání doktorského typu DBA (Doctor of Business Administration). Absolventi VOŠ PRIGO mají nárok po prokázání úspěšného absolutoria na slevu ze školného za tyto programy ve výši 50 %. Zároveň dosažením úspěšného absolutoria splňují podmínku ukončeného bakalářského vzdělání nebo vzdělání diplomovaného specialisty nezbytnou pro podání přihlášky do těchto manažerských programů magisterského typu. Pro absolventy programu Diplomovaná všeobecná sestra na naší VOŠ doporučujeme zejména programy zaměřené na management ve zdravotnictví nebo na zdravotnické právo. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde.

Školné*

Denní studium 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Seznam předmětů studijního oboru zde.

Harmonogram výuky ke stažení zde (změna vyhrazena).