Diplomovaná dětská sestra

VOŠ PRIGO je členem prestižní Asociace zdravotních škol České republiky, která sdružuje velkou část středních a vyšších odborných zdravotnických škol. V minulém roce pro své studenty otevřela perspektivní a žádaný obor Diplomovaná dětská sestra. Výuka probíhá v Havířově v nových, moderně vybavených prostorách, včetně specializovaných odborných učeben. Tento obor, zaměřený na péči o děti, je vhodný zejména pro studenty mající hluboký zájem o práci s dětmi, studenty, jejichž jednání se vyznačuje zvýšenou měrou empatie a porozumění. Vyšší odborná škola PRIGO koncipuje studijní obor Diplomovaná dětská sestra tak, aby studenti měli možnost maximálně využít svého talentu a nadání a stát se vyhledávanými profesionály v oboru. Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista).

Studenti VOŠ PRIGO budou během studia čerpat ze synergie v rámci skupiny škol PRIGO. Zejména mají možnost v rámci vybraných předmětů zaměřených na předškolní děti aplikovat své nabyté znalosti přímo v prostorách nadstandardně vybavené Mateřské školy PRIGO a rozvíjet tak dále schopnosti práce s malými dětmi a spolupráce s jejich rodiči. Součástí výuky ve skupině PRIGO je také promyšlená forma mentoringu, která posunuje individuální přístup k výuce na vyšší úroveň. Blíže se o mentoringu dozvíte zde.

Znalost cizího jazyka vnímáme jako jednu ze základních praktických kompetencí našich studentů. Vzhledem k tomu, že VOŠ PRIGO je také školou s právem státní jazykové zkoušky, mohou studenti pod vedením zkušených jazykových lektorů získat během studia státem verifikovaný certifikát o vykonání jazykové zkoušky. Dostatečně jazykově vybavení studenti se pak mohou na základě dohodnuté spolupráce účastnit výměnných pobytů s partnerskými školami v zahraničí a získávat tak další zkušenosti v ošetřovatelských oborech. Blíže se o naší zahraniční spolupráci dozvíte zde.

Uplatnění absolventů Vyšší odborné školy
Absolventi oboru Diplomovaná dětská sestra budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče dětem, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče. Výběr z možných pracovišť: dětská oddělení, chirurgická oddělení a ambulance pečující o děti (včetně ortopedie a traumatologie), gynekologicko-porodnické oddělení, novorozenecké oddělení, jednotky intenzivní péče pro děti, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská a dorostová psychiatrie, další obory a zařízení poskytující péči dětským pacientům. Garanty odborných okruhů jsou nejen kvalifikovaní pedagogové, ale zejména přední odborníci z praxe z regionálních nemocnic i ambulantních zařízení. Výuka studentů bude probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékařů, respektive vedoucích ošetřovatelských pracovníků s dlouhodobou praxí v oboru péče o dětské pacienty. Praxe bude probíhat ve více jak třiceti smluvních zařízeních. Po ukončení studia získá absolvent titul DiS. (diplomovaný specialista).

Vyšší odborná škola PRIGO získala akreditaci oboru Diplomovaná dětská sestra od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ke stažení zde) i souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR (ke stažení zde). V případě zájmu o studium je nutné vyplnit níže uvedenou on-line přihlášku.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k oboru Diplomovaná dětská sestra

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR
Akreditace Ministerstva školství
Stanovisko Úřadu práce Ostrava
Stanovisko Krajské hospodářské komory
Stanovisko České asociace sester
Stanovisko Městské nemocnice Ostrava
Stanovisko Fakultní nemocnice Ostrava
Stanovisko Vítkovické nemocnice
Stanovisko Nemocnice s poliklinikou Havířov

Možnost pokračování studia na vysoké škole od 2. ročníku a vrácení školného

Po absolvování vyššího odborného vzdělávání na VOŠ PRIGO a získání potřebné kvalifikace nabízíme možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v Havířově v oboru Sociální práce s nástupem přímo do 2. ročníku (blíže zde). V každém roce studia na vysoké škole bude ze školného hrazeného za vysokoškolské studium poskytnuta sleva ve výši 10 000 Kč při prokázání absolvování VOŠ PRIGO.

Možnost pokračování studia na vysoké škole v manažerském profesním vzdělávání s 50% slevou školného

Po absolvování studia na VOŠ PRIGO nabízíme také možnost pokračovat ve studiu na partnerské vysoké škole v profesním manažerském vzdělávání, které je ekvivalentní magisterským studijním programům zahraničních vysokých škol v programech MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration) nebo LL.M. (Master of Laws). Po jejich absolvování pak i v manažerském vzdělávání doktorského typu DBA (Doctor of Business Administration). Absolventi VOŠ PRIGO mají nárok po prokázání úspěšného absolutoria na slevu ze školného za tyto programy ve výši 50 %. Zároveň dosažením úspěšného absolutoria splňují podmínku ukončeného bakalářského vzdělání nebo vzdělání diplomovaného specialisty nezbytnou pro podání přihlášky do těchto manažerských programů magisterského typu. Pro absolventy programu Diplomovaná dětská sestra na naší VOŠ doporučujeme zejména programy zaměřené na management ve zdravotnictví nebo na zdravotnické právo. Bližší informace o těchto studijních programech naleznete zde.

Školné*

Denní studium 5 900 Kč ročně, nebo 590 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

Kombinované studium 14 900 Kč ročně, nebo 1 490 Kč měsíčně (platba 12 měsíců)

týká se studentů, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021 (školné studentů, kteří zahájili studium v předchozích letech, se řídí podmínkami z doby jejich nástupu ke studiu)

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Seznam předmětů studijního oboru zde.

Harmonogram výuky ke stažení zde (změna vyhrazena).