Sesterská Vyšší odborná škola PRIGO Plzeň

Skupina PRIGO zahrnuje také sesterskou VOŠ PRIGO v Plzni. Její nabídka zahrnuje pedagogické, sociální nebo přírodovědné obory. Po jejich absolvování obdrží studenti titul DiS. (diplomovaný specialista). Působí ve dvou městech České republiky. Sídlo má v Plzni, kde poskytuje také vzdělání.

Na VOŠ PRIGO Plzeň se můžete přihlásit ke studiu následujících oborů:
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Veterinářství
Sociální práce